Yamada Sensei: Videos sorted by technique


Hajiki Goshi Hashinando Hiji Gime Hiji Otoshi Hitoe Iriminage  Ikkyo Interview Iriminage Jo (two man form) Jotori Kaitennage Kiri Otoshi Kokyuho Kokyunage Koshinage Kotegaeshi Reverse Kotegaeshi  Kubinage Kubishime Maki Otoshi Nikkyo Sankyo Shihonage Tai Sabaki Tenshinage Ude Kime Nage Undo Variety of Technique