Kanai Sensei: Videos sorted by technique


Aiki Otoshi Bokken (2 man form) Gyakutenage Hajiki Goshi Hitoe Iriminage Iriminage Jo Kata Jujinage Kaitennage Kata Hiki Otoshi Kiri Otoshi Kokyunage Koshinage Kotegaeshi Kumijo Kumitachi Maki Otoshi Nikyo
Seio Otoshi Shihonage Shomen Rei Suriagi Kote
Suriagi Men

Tai Otoshi
Sutemiwaza Tai Sabaki Tenshinage Tsukiage Ude Maki Komi
Ude Maki Otoshi
Variety of Techniques